Skoči na glavno vsebino

Senzomotorični program

Gibanje in senzorne izkušnje predstavljajo pomembne temelje otrokovega razvoja. Usvajanje posameznih gibalnih spretnosti je tesno povezano z zorenjem celotnega živčnega sistema. Hkrati pa vemo, da prav gibanje vpliva na razvoj govora, usvajanje vidnih spretnosti, grajenje lastne telesne sheme in prostorskega zavedanja, razvoj finomotoričnih spretnosti in grafomotorike in seveda ostalih spretnosti, ki so pomembne za samo učenje.

Učenci s posebnimi potrebami se na področju učenja in usvajanja posameznih spretnosti srečujejo s številnimi izzivi. Tako specialni pedagogi na šoli v svoje delo že vrsto let vnašamo številne specialne metode in pristope, katerih namen je opolnomočenje vsakega učenca posebej v skladu  njegovim potrebami, ki so natančneje opredeljene v Individualiziranem programu in mu s tem omogočiti čim večjo samostojnost ter pridobivanje novi spretnosti in znanja.

Tako že več kot desetletje razvijamo lasten terapevtski senzomotorični program, v katerega smo vključili vedenje in prakso:

  •  Edukacijske kineziologije – ki vključuje številne programe, najbolj poznan med njimi je Brain Gym®
  •  MNRI® metodo – metodo nevro-senzomotorične integracije refleksov po dr. Masgutovi,
  • Taktilno integracijo®,
  •  elemente senzorne integracije,
  •  Floortime programa,
  •  programa Bal-A-Vis-X,
  • Ritmičnega gibanja

Senzomotorični program je postal pomemben del vzgojno-izobraževalnega procesa.

Naši učenci dan začenjajo z gibanjem ob prijetni glasbi  – prva jutranja aktivnost je izvajanje niza gibalnih aktivnosti iz sistema Brain Gym® – imenovanega P.A.C.E., ki vsakemu od njih pomaga pri vzpostavljanju notranjega ritma in ravnovesja potrebnega za učenje in sprejemanje novih izzivov ter znanj. Tekom dneva pa potem potekajo različne skupinske in tudi individualne terapevtsko naravnane oblike izvajanja omenjenih programov.

 

senz 02senz 04
senz 05senz 06
(Skupno 802 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost